bezcelowo


bezcelowo
bezcelowo {{/stl_13}}{{stl_8}}przysł., {{/stl_8}}{{stl_7}}od przym. bezcelowy: Błąkać się bezcelowo. {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • bezcelowo — książk. «bez określonego celu; niepotrzebnie» Dni mijały mu bezcelowo …   Słownik języka polskiego

  • czerpać — przestarz. Czerpać wodę sitem, rzeszotem, przetakiem «robić coś nadaremnie, bezskutecznie, bezcelowo, robić coś niedającego rezultatów, wykonywać czynności pozorne»: My już nie chcemy myśleć. Leczymy, wypychamy do domu, na wieś, w te same warunki …   Słownik frazeologiczny

  • bez- — 1. «przedrostek wyrazów pochodnych utworzonych od połączeń przyimka bez z rzeczownikiem w dopełniaczu» a) «tworzy przymiotniki z sufiksami owy, ny, y (po k, g: i) np. bezcelowy (od bez + celu), bezgotówkowy, bezksiężycowy; bezbłędny, beznadziejny …   Słownik języka polskiego

  • czerpać — ndk IX, czerpaćpię, czerpaćpiesz, czerp, czerpaćał, czerpaćany «wydobywać czymś ciało płynne albo sypkie; nabierać» Czerpać wodę czerpakiem. Czerpać zupę łyżką. Czerpać mąkę szufelką. Miasto czerpie wodę ze zbiornika w górach. ∆ Papier czerpany… …   Słownik języka polskiego